Tuesday, 30 April 2013

Matthew 6:1a


Pin It Now!

Monday, 29 April 2013

Psalm 104:24


Pin It Now!

Sunday, 28 April 2013

John 4:13b

Pin It Now!

Saturday, 27 April 2013

Proverbs 21:19


Pin It Now!

Friday, 26 April 2013

Luke 15:4


Pin It Now!

Thursday, 25 April 2013

1 Thessalonians 5:26


Pin It Now!

Wednesday, 24 April 2013

Matthew 4:21b-22


Pin It Now!

Tuesday, 23 April 2013

Acts 2:38


Pin It Now!

Monday, 22 April 2013

1 Corinthians 13:2


Pin It Now!

Sunday, 21 April 2013

Ephesians 4:3


Pin It Now!

Saturday, 20 April 2013

Psalm 46:10b


Pin It Now!

Friday, 19 April 2013

Jeremiah 18:4

Pin It Now!

Thursday, 18 April 2013

Revelation 4:11


Pin It Now!

Wednesday, 17 April 2013

Proverbs 14:1


Pin It Now!

Tuesday, 16 April 2013

Ecclesiastes 9:12a, c


Pin It Now!

Monday, 15 April 2013

Matthew 16:3b-4b


Pin It Now!

Sunday, 14 April 2013

John 10:27


Pin It Now!

Saturday, 13 April 2013

Job 6:14


Pin It Now!

Friday, 12 April 2013

Psalm 36:6b


Pin It Now!

Thursday, 11 April 2013

Proverbs 13:4


Pin It Now!

Wednesday, 10 April 2013

Ephesians 4:2


Pin It Now!

Tuesday, 9 April 2013

Habakkuk 2:14Pin It Now!

Monday, 8 April 2013

Luke 2:14Pin It Now!

Sunday, 7 April 2013

Colossians 2:8Pin It Now!

Saturday, 6 April 2013

Psalm 33:8Pin It Now!

Friday, 5 April 2013

Revelation 7:16-17


Pin It Now!

Thursday, 4 April 2013

Psalm 21:1


Pin It Now!

Wednesday, 3 April 2013

Psalm 25:4

Cairngorms Mountains
Highlands of Scotland
Pin It Now!

Tuesday, 2 April 2013

Psalm 78:13a


Pin It Now!

Monday, 1 April 2013

Song of Solomon 2:12aPin It Now!